Rovnátka, se kterými pracujeme

Snímatelná rovnátka 

Jedná se o aparáty, které lze z úst vyjmout. Jsou určeny k úpravě postavení jednotlivých zubů a skupin zubů v době růstové aktivity v dočasném a smíšeném chrupu. 

Efektivita účinnosti aparátu je úměrná době jeho nošení, a proto je vyžadována spolupráce pacienta a dodržení pravidelného nošení aparátu dle nastaveného léčebného režimu.

Některé typy snímacích aparátů se používají také jako aparáty stabilizační, a to po ukončení léčby fixními aparáty.

Foliová rovnátka 

pro léčbu dospívajících i dospělých pacientů

Tyto takzvaně "neviditelné " aparáty lze využít v ortodontické léčbě dětí i dospělých, a to v závislosti na daném typu vady. 

Jedná se o vyjímatelné aparáty, které si pacient pravidelně vyměňuje, nicméně pro jejich maximální efektivitu je vyžadováno nošení minimálně po dobu 22 hodin denně. 

Jejich nespornou výhodou je snažší provádění dentální hygieny a jejich malá nápadnost.

To, zda je tento typ aparátu vhodný právě pro Vás, s Vámi probereme během úvodní konzultace. 


Fixní zámková rovnátka 

kovová či estetická

Jedná se o ortodontické aparáty, které jsou po celou dobu léčby pevně nasazeny na zubech. Využívají se nejčastěji pro léčbu ve smíšeném a stálém chrupu nejen u dospívajících a dospělých pacientů. Lze jimi upravovat a měnit vzájemné postavení zubů v zubních obloucích.

Při léčbě aparáty tohoto typu je rovněž potřebná spolupráce pacienta, a to zejména v rámci důsledného dodržování hygieny.

Doba léčby závisí na typu a závažnosti vady i spolupráci pacienta. Věk pacienta není omezením pro ortodontickou léčbu.